Aquestes són les nostres línies de formació

Docència universitària
Els membres del LIPPSO imparteixen diversos cursos a la facultat de Ciències de la Universitat de Girona, preferentment a l'estudi de Grau de Química, també al grau de Biotecnologia i a diversos masters.

Formació contínua de caire científico-tècnic
El centre contribueix a la formació en química i tècniques de laboratori a nivell de projectes de grau, projectes de master, tesis doctorals i projectes d'estudiants visitants Erasmus.

Formació contínua en innovació
Finalment, gràcies a l'expertesa acumulada treballant amb empreses amb un fort component innovador estem habilitats per impartir seminaris en tòpics com ara la gestió de projectes de recerca, patents, ajuts públics i subvencions, creació d'spin-offs.
 

logo UdG
Adreça · Tel. 972.418.274 · 680.986.215 · lippso@udg.edu