OBJECTIUS:

Els nostres objectius estan centrats en les segúents arèes d'interés:

Síntesi de pèptids bioactius

Síntesi en fase sòlida de pèptids, peptidomimètics i PNAs

Química combinatòria

Síntesi de productes naturals

Desenvolupament de metodologia de síntesi en fase sòlida: grups protectors, linkers

 

logo UdG
Adreça · Tel. 972.418.274 · 680.986.215 · lippso@udg.edu