El LIPPSO està constituït personal acadèmic permanent de la UdG, becaris de projectes i contractats.

L'estructura actual es:
Director: Eduard Bardají
Sotsdirectora: Marta Planas
Nº persones del centre: entre 12 i 14
Funcionaris (4) contractades per projectes (2) acadèmics (2) becaris (entre 4 i 6)

Sistema de Gestió de Qualitat TECNIO ( basat en ISO9001 i EFMQ)


Sectors empresarials d’interès:

 fitosanitari,  veterinari,  farmacèutic, cosmètics, alimentació, biotech


 

logo UdG
Adreça · Tel. 972.418.274 · 680.986.215 · lippso@udg.edu